شیوه نامه استفاده از
کلاس های مجازی
 
کلاس های مجازی مطابق با زمانبندی اعلام شده از روز شنبه 99/4/21 آغاز خواهد شد.
 
کلاس ها در فضای اسکای روم برگزار شده و از لینک های سمت چپ بر اساس زمان بندی درج شده امکان ورود به کلاس را خواهید داشت.
 
جهت ورود به کلاس درس از همان نام کاربری و رمز عبور قبلی خود در اسکای روم استفاده نمایید.
 
مشاوره123
جهت ورود به کلاس روی تصویر کلیک نمایید.

مشاوره122
جهت ورود به کلاس روی تصویر کلیک نمایید.

مشاوره121
جهت ورود به کلاس روی تصویر کلیک نمایید.

زبان انگلیسی دوازدهم
برای ورود به کلاس درس روی عکس کلیک نمایید.
 

دینی دوازدهم
برای ورود به کلاس درس روی عکس کلیک نمایید.
 

عربی دوازدهم
برای ورود به کلاس درس روی تصویر کلیک نمایید.
 

ادبیات دوازدهم
جهت ورود به کلاس روی تصویر کلیک نمایید.
 
گسسته
برای ورود به کلاس روی عکس کلیک نمایید.
 

هندسه3
برای ورود به کلاس درس روی تصویر کلیک نمایید.
 

شیمی3
برای ورود به کلاس درس روی عکس کلیک نمایید.
 

حسابان دوازدهم
برای ورود به کلاس درس روی عکس کلیک نمایید.
 

فیزیک دوازدهم
برای ورود به کلاس درس روی عکس کلیک نمایید.
 
شیمی3
برای ورود به کلاس درس روی عکس کلیک نمایید.
 

زیست شناسی 3
برای ورود به کلاس درس روی تصویر کلیک نمایید.
 

فیزیک دوازدهم
برای ورود به کلاس درس روی عکس کلیک نمایید.
 

ریاضی تجربی دوازدهم
برای ورود به کلاس درس روی عکس کلیک نمایید.