شیوه نامه استفاده از
کلاس های مجازی
 
کلاس ها در فضای اسکای روم برگزار شده و از لینک های سمت چپ بر اساس زمان بندی درج شده امکان ورود به کلاس را خواهید داشت.
 
جهت ورود به کلاس درس از همان نام کاربری و رمز عبور قبلی خود در اسکای روم استفاده نمایید.