پرسشهای متداول  
 
 
پیامک هایی که از طرف دبیرستان ارسال می شود به دست من نمی رسد.علت چیست؟
دریافت کارنامه در پنل اختصاصی دانش آموز امکان پذیر نیست.لطفا راهنمایی کنید؟
شناسه کاربری اولیا یا دانش آموز قفل شده است.علت چیست؟
شرایط پذيرش‌ دانش‌آموز و شرايط تحصيل‌ وی در مدارس نمونه دولتی به چه صورت است ؟
بیشتر ...