فضا ها و امکانات مدرسه
 
سالن چند منظوره :
 اجتماعات – امتحانات ( در  همکف ساختمان با وسعت بسیار و امکانات گرمایش و سرمایش و صوتی و نوری بسیار عالی ) .
 آزمایشگاه فیزیک - شیمی : ( در طبقه دوم و با امکانات ) .
کتابخانه و سالن مطالعه : ( در طبقه دوم ،سمت حیاط و با فضایی کافی و روشنایی بسیار مناسب و دارای کتابهای مناسب مقطع دبیرستان) .
اتاق سرور : دارای تجهیزات رایانه ای که امور نرم افزاری و مسایل مربوط به مدرسه هوشمند را به عهده دارد و در طبقه همکف قرارگرفته است.
دفتر معاونت پایه دهم و یازدهم : امور آموزشی و انظباطی پایه های دهم و یازدهم را برعهده دارد.
دفتر معاونت پایه دهم و یازدهم : امور آموزشی و انظباطی پایه های دهم و یازدهم را برعهده دارد.
دفتر مدیریت : درهمکف و سمت حیاط می باشد.
اتاق تکثیر : در طبقه دوم دارای تجهیزات تکثیر و چاپ 
دفترداری : در طبقه همکف می باشد
سالن غذاخوری : در طبقه همکف
 نمازخانه :