منابع و سوالات المپیاد 
 
منابع المپیاد زیست شناسی
مطالعه زیست شناسی عمومی کمپبل یا دیگر مراجع زیست شناسی عمومی برای اطلاعات بیشتر توصیه می شود

منابع و سوالات آزمون المپیاد اقتصاد و مدیریت
اقتصاد:
کتاب مبانی علم اقتصاد- نشر نی- گر یگوري منکیو ترجمه:حمیدرضا ارباب
 فصول 21 , 20, 19 , 16 , 15 , 13 , 12 ,10 ,7 , 4 , 3 , 2
در مجموع 12 فصل
مدیریت:
کتاب مدیریت عمومی دکتر سید مهدي الوانی بدون ضمائم
ریاضیات :
کتب ریاضیات رشته ریاضی و فیزیک به شرح زیر:
 کتاب ریاضی 1 فصل هاي 4 ،5 و 7
- کتاب حسابان 1 فصل 1
- کتاب حسابان 2 فصل هاي 3، 4 و 5
- کتاب آمار و احتمال 1 فصل 3 و 4
- کتاب ریاضی و آمار فصل 3

منابع و سوالات آزمون المپیاد نانو

منابع و نمونه سوالات المپیاد کامپیوتر
 کتاب ترکییبات، علیرضا علیپور، انتشارات فاطمی 
-کتاب آشنایی با الگوریتمها، یحیی تابش، انتشارات فاطمی

منابع و سوالات آزمون المپیاد تفکر و سواد رسانه

منابع آزمون المپیاد کارآفرینی و تفکر
 
 
   
 
 
دانش آموزانی که علاقه مند به ثبت نام در المپیاد علمی دانش آموزی سال تحصیلی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۲​ هستند، می توانند از 16 آذر لغایت 25 آذر ماه 1401 به سایت my.medu.ir مراجعه نموده و اقدام به نام نویسی و تکمیل روند ثبت نام در آزمون المپیاد دانش آموزی نمایند.
جهت راهنمایی و توضیحات تکمیلی برای المپیاد به فایل زیر مراجعه کنید