اساتید پایه دهم 
 
آقای حسن عباسی : عربی و زبان قرآن
 
آقای سید حسن صالحی : زبان خارجی
 
آقای غلامعباس کاظمی : زیست شناسی
 
آقای غلامرضا ربیعی : فارسی - نگارش
 
آقای نادر جعفری :شیمی
 
آقای محسن میراشه : فیزیک 
 
آقای سید مهرداد کریمی : تربیت بدنی _ آمادگی دفاعی - زیست شناسی
 
آقای علی میرصالحی : هندسه
 
آقای میر حسن میرزایی : ریاضی
 
آقای عباس غلامیان : جغرافیا
 
آقای آیت اله روستایی : تعلیمات دینی
 
آقای فیض اله افزونی : تفکر و سواد رسانه ای
 
 
   
 
 
   
 
 
اساتید پایه یازدهم 
 
آقای سعید نمازی : فیزیک
 
آقای محمد سعدالدین : حسابان 1 - ریاضی 2 - آمار و احتمال
 
آقای سید حسین صالحی : زبان خارجی 
 
آقای حسن عباسی : عربی و زبان قرآن 
 
آقای یداله شهباز بیگی : زمین شناسی
 
آقای غلامعباس کاظمی : زیست شناسی
 
آقای داوود پیام : هندسه 
 
آقای غلامرضا ربیعی : فارسی - نگارش
 
آقای سید مهداد کریمی  : تربیت بدنی 
 
آقای نادر جعفری : شیمی
 
آقای عباس غلامیان : تاریخ معاصر
 
آقای آیت اله روستایی : تعلیمات دینی
 
 
   
 
 
   
 
 
اساتید پایه دوازدهم 
 
آقای امین اسدیان پور : تعلیمات دینی 
 
آقای مهرداد راد : فیزیک
 
آقای محمد ترکاشنود : زبان خارجی
 
آقای حسن داوری : شیمی 
 
آقای داوود پیام : هندسه - ریاضی 3
 
آقای بهزاد پورغلامی : زیست شناسی
 
آقای غلامرضا ربیعی : فارسی - نگارش
 
آقای حسن عباسی : عربی و زبان قرآن
 
آقای حمید قادری : حسابان
 
آقای یداله شهباز بیگی : هویت اجتماعی - سلامت و بهداشت
 
آقای علی میرصالحی : ریاضیات گسسته